sáp nhập

Sáp nhập Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long vào BIDV

Ngày 17/4, tại TP Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.