sáp nhập

Sacombank và Southernbank ký kết bàn giao để hợp nhất toàn hệ thống

Ngày 1/10, đại diện ngân hàng Sacombank và SouthernBank đã ký kết việc bàn giao để chính thức sáp nhập toàn hệ thống Southern Bank vào Sacombank dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Sáp nhập Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long vào BIDV

Ngày 17/4, tại TP Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.