sáng tác khẩu hiệu

Phát động cuộc thi sáng tác “Doraemon với ATGT”

Ngày 6-9, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an phối hợp với Tập đoàn báo Mainichi và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu “Doraemon với An toàn giao thông tại Việt Nam” năm 2017-2018.