sáng kiến hoà bình

Iran công bố kế hoạch hoà bình cho vùng Vịnh, đối trọng sáng kiến của Mỹ

Iran thông báo gửi văn bản đầy đủ của Sáng kiến Hòa bình Hormuz tới các nước vùng Vịnh, trong bước đi được mô tả là nhằm duy trì sự ổn định và an ninh cho khu vực.