sản xuất vắc xin

Dự án nghiên cứu vắc xin phòng Covid-19 do VinIF tài trợ có thể có kết quả sau 12 tháng

Đề tài nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng coronavirus (Covid-19) vừa được Quỹ Đổi mới sáng tạo VinIF (thuộc Tập đoàn Vingroup) tài trợ triển khai, hứa hẹn đưa Việt Nam có thể trở thành một trong những quốc gia trên thế giới sớm sản xuất thành công vắc xin.