sản xuất trong nước

Phòng vệ thương mại minh bạch, bảo vệ sản xuất trong nước

Các biện pháp phòng vệ thương mại trong thời gian qua đã góp phần ngăn chặn những tác động tiêu cực của hàng nhập khẩu ồ ạt, cạnh tranh không lành mạnh với hàng hóa trong nước và đảm bảo giữ vững sản xuất trong nước cũng như năng lực cạnh tranh.