sản xuất tập trung

“Mỗi xã một sản phẩm-OCOP”, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân Vĩnh Phúc

Trong thời gian qua, Vĩnh Phúc đã tích cực triển khai chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP), theo đó đã hình thành những vùng sản xuất tập trung, và các sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi ở nhiều địa phương và được người tiêu dùng đón nhận và đánh giá cao.