sản vật

Người dân chen chân xem hát Then ở Hà Giang

Ngày 13-5, hàng trăm sản phẩm  là sản vật và "đặc sản" văn hóacủa nhiều tỉnh thành, đặc biệt là dân tộc Tày, Nùng, Thái và tỉnh Hà Giang đã được giới thiệu với người dân và du khách đến Hà Giang.