sản phẩm tiêu dùng Việt Nam

Doanh nghiệp nhiều nước quan tâm tới các sản phẩm tiêu dùng Việt Nam

Thời gian qua, nhiều cuộc xúc tiến thương mại (XTTM) trực tuyến đã được tổ chức để giao thương, tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và các nước trong việc thúc đẩy xuất khẩu. Trong đó, nhiều doanh nghiệp (DN) nước ngoài đều dành ưu tiên, sự quan tâm cho nhiều mặt hàng như nông sản, thuỷ sản cho tới các sản phẩm tiêu dùng Việt Nam.