sản phẩm nông sản

Phát huy giá trị thương hiệu cộng đồng

Thương hiệu cộng đồng đang dần chứng minh vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần thúc đẩy sự phát triển hoạt động sản xuất, thương mại và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông sản của Việt Nam.

Nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP

Đó chính là mục tiêu của Hội chợ “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) lần thứ 5 năm 2017 đang diễn ra tại Cung Quy hoạch, Hội chợ, Triển lãm và Văn hóa tỉnh Quảng Ninh, thu hút đông du khách và người tiêu dùng đến tham quan, mua sắm…

Cấp mã QR cho hơn 3.200 dòng sản phẩm nông sản, thực phẩm

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, nhằm quản lý, minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng điện tử thông qua mã QR cho cơ sở sản xuất nông sản, thực phẩm, Sở đã quản lý, cấp mã tài khoản quản trị cho 1.984 doanh nghiệp, cơ sở.