sản phẩm hàng hóa

Đóng cửa trên 30.000 gian hàng trên sàn thương mại điện tử

Hiện tại các sàn thương mại điện tử đang tích cực phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thường xuyên rà soát và thông báo tới người bán về việc không lợi dụng dịch bệnh để tăng giá các sản phẩm hàng hóa phục vụ phòng dịch gây mất ổn định thị trường.