sai sót trong quy trình vận hành hồ chứa

Bộ Công thương: Thuỷ điện Hố Hô có sai sót trong vận hành hồ chứa

"Nhà máy thuỷ điện Hố Hô có sai sót nhất định trong việc chấp hành luật tài nguyên nước, quy trình vận hành hồ chứa" - Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng nói.