sai phạm kinh tế

Sai phạm kinh tế hơn 1,4 tỷ đồng tại Đại học Trà Vinh

Thanh tra tỉnh Trà Vinh phát hiện nhiều sai phạm trong các khoản chi và chưa nộp ngân sách nhà nước, kê khai nộp đủ các loại thuế tại Đại học Trà Vinh, với tổng số tiền 1,4 tỷ đồng.

Sai phạm hơn 8.366 tỷ đồng tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su

Ngày 27/12, ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã ký Thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) giai đoạn 2006- 2011. Qua công tác thanh tra đã phát hiện VRG có nhiều sai phạm trong quản lý kinh tế với tổng số tiền cần xử lý là 8.366 tỷ đồng.