sách Pháp chế CAND

Triển lãm “Sách với cán bộ, chiến sỹ Pháp chế CAND”

Để phát triển hơn nữa phong trào đọc sách của cán bộ, chiến sỹ pháp chế CAND, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về ý nghĩa, vai trò, tác dụng của việc đọc sách đối với công việc và cuộc sống.