sa mạc Atacama

Giải mã bí ẩn về “sinh vật ngoài hành tinh” ở sa mạc Atacama

Sau hơn một thập niên tồn tại nhiều giả thuyết trái ngược nhau, cuối cùng điều bí mật về “xác ướp người ngoài hành tinh” phát hiện tại sa mạc Atacama, thuộc miền Trung Tây Chile ở Nam Mỹ đã được khoa học làm sáng tỏ.