rút ngắn thông quan hàng hóa

Rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa tại Cảng Cái Lân

Việc triển khai hệ thống VASSCM không chỉ có tác dụng rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa mà còn đáp ứng được yêu cầu cải cách, phát triển hiện đại hóa của ngành Hải quan, nâng cao năng lực cạnh tranh của cảng Cái Lân.