rượu thuốc phiện

Hoa mắt chóng mặt với thị trường rượu thuốc phiện

Cất chiếc bình nhựa đựng đầy thứ rượu có màu vàng đen vào trong chiếc túi nilon, “đầu nậu” L đảo mắt nhìn quanh, như thể dò xét điều gì đó. “Đầu nậu” L bảo: “Đây là  rượu “thuốc phiện”, rượu “138”.