rừng phòng hộ

Nỗi lo sạt lở đất giữa mùa khô

Dù là mùa khô nhưng tại nhiều địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), liên tiếp xảy ra tình trạng sạt lở đất, gây thiệt hại về tài sản làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Miễn tiền sử dụng đất đối với rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 118/2014/NĐ-CP về việc ban hành những cơ chế chính sách phát triển công ty nông, lâm nghiệp.