rùa biển quý hiếm

Cảnh báo tình trạng đánh bắt, nuôi nhốt rùa biển quý hiếm

Theo đánh giá của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), rùa biển là loài sinh vật biển được bảo vệ ở cấp độ cao theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế.