rối loạn về cảm xúc

Báo động tình trạng rối loạn cảm xúc do áp lực mùa thi

Một nghiên cứu xã hội học cho thấy có đến 15% số các học trò có các biểu hiện rối loạn về cảm xúc cần được tư vấn và điều trị. Nghiên cứu mới đây của các nhà tâm thần ở 5 trường học lớn tại Hà Nội cũng chỉ ra tỷ lệ trẻ có nguy cơ rối loạn cảm xúc chiếm 5%, trong đó 2% cần được điều trị tại các cơ sở y tế.