rau hữu cơ

Không phát triển nông nghiệp hữu cơ ồ ạt theo phong trào

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu không thể phát triển nông nghiệp hữu cơ một cách ồ ạt, chạy theo kiểu phong trào mà chỉ nên xác định đây là một phân khúc để đáp ứng nhu cầu của thị trường tiêu dùng các sản phẩm cao cấp và xuất khẩu.