rao bán trên mạng xã hội

Trộm cắp tài sản rồi rao bán trên mạng

Ngày 4/10, Công an huyện Tam Nông (Phú Thọ) cho biết, vừa phát hiện một đường dây trộm cắp tài sản rồi rao bán trên mạng Internet.