rao bán trên mạng

Lên mạng rao bán ấm chén in chữ “Văn phòng Chính phủ”

Nắm bắt nhu cầu của không ít người thích phô trương, tự tìm bộ ấm chén thuộc dạng “hàng độc” để trưng bày hoặc làm quà biếu, một số đối tượng đã tranh thủ tiện ích của mạng xã hội, quảng bá rằng còn thừa mấy bộ ấm chén sau đơn đặt hàng của Văn phòng Chính phủ, giờ thanh lý với giá… đẹp.