rắn độc vàng

Đảo rắn nguy hiểm nhất thế giới ở Brazil

Hòn đảo nguy hiểm trên có tên Ilha da Queimada Grande ở Brazil. Bất cứ ai tới đây dù sơ xuất một chút cũng mất mạng.