rải tiền lẻ

Người dân rải tiền lẻ tại đền Trần trước giờ khai Ấn

Dù đã có nhiều ý kiến chỉ trích song hành vi rải tiền lẻ vẫn tái diễn trong dịp lễ hội đầu năm 2019 nói chung và lễ Khai ấn đền Trần, Nam Định nói riêng.