rạch Tôm

Vết nứt kéo dài, dân thức trắng đêm lo "hà bá" nuốt nhà

Nhiều ngày nay một vết nứt kéo dài gần 50m dọc khu dân cư cạnh bờ Rạch Tôm, bề rộng của vết nứt ngày một mở rộng ra khiến hàng chục hộ dân nơi đây nơm nớp lo “hà bá” nuốt chửng nhà…