rác thải nhựa

Chống rác thải nhựa: Trách nhiệm quản lý - truyền thông - doanh nghiệp

Sáng 22-6, tại trụ sở Báo Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã phối hợp tổ chức diễn đàn “Chống rác thải nhựa: Trách nhiệm quản lý - truyền thông - doanh nghiệp”. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành chủ trì diễn đàn.