ra tối hậu thư

Sự tin tưởng “tan biến” với Huawei, Anh ra tối hậu thư về 5G

Dù chưa chính thức bị loại khỏi cuộc đua 5G dành cho thị trường viễn thông nước Anh nhưng Huawei đã phải nhận “tối hậu thư” về những điều kiện bắt buộc để có được sự đồng ý từ chính phủ nước này.