ra lệnh truy nã quốc tế

Interpol đã phát lệnh truy nã đỏ ông Trịnh Xuân Thanh1

Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết Ban thư ký của Interpol đã ra lệnh truy nã quốc tế ông Trịnh Xuân Thanh từ 29-9, sau khi nhận được yêu cầu của cơ quan điều tra Việt Nam.