quyết toán thuế

Quyết toán thuế 2017: Quyết không “đẻ” thêm thủ tục

Đây là quyết tâm của ngành Thuế được công bố tại buổi họp báo diễn ra ngày 20-3. Đáng chú ý, theo quy định, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) hàng năm là 31-3, tuy nhiên, do năm 2018 ngày 31-3 rơi vào thứ 7 nên thời hạn quyết toán thuế sẽ được tính đến ngày 2-4.

Những thu nhập nào phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018?

Tháng 3 là tháng cao điểm của mùa quyết toán thuế hằng năm. Hiện nay, Tổng cục Thuế đã có các văn bản hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện quyết toán thuế.

Kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đến 2-4-2018

Tổng cục Thuế cho biết theo quy định, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân là 31-3 hàng năm, tuy nhiên, do năm 2018 ngày 31-3 rơi vào thứ 7 nên thời hạn quyết toán thuế sẽ được tính đến ngày 2-4.

Những điểm mới khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Đến hẹn lại lên, hàng năm, tháng 3 là tháng bận rộn của ngành Thuế cũng như doanh nghiệp (DN), cá nhân khi quyết toán thuế. Theo quy định, đến ngày 31/3/2015, các tổ chức, cá nhân phải kết thúc quyết toán thuế năm 2014.

Nhiều trường hợp không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Tổng cục Thuế đang hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2014, trong đó có nhiều trường hợp không phải quyết toán thuế.