quyền tự quyết

Cơ hội hiếm hoi để dân tộc Cao Ly quyết định vận mệnh

Hội nghị thượng đỉnh hôm nay không hoàn toàn xóa bỏ tất cả hành trang lịch sử cùng một lúc, nhưng chắc chắn rằng dân tộc Cao Ly có quyền tự quyết định vận mệnh và tương lai...