quyền tự do ngôn luận

Không thể lợi dụng quyền tự do ngôn luận để xuyên tạc, cản trở việc thực thi Luật An ninh mạng

Sau khi Luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 (ngày 12-6-2018), nhất là khi Chính phủ công bố lấy ý kiến về dự thảo Nghị định thi hành Luật ANM, nhiều trang web trong và ngoài nước đã đưa tin, bình luận, xuyên tạc hòng cản trở việc thực thi luật này.

Những điểm mới cơ bản của Luật Báo chí 2016

Những điểm mới của Luật báo chí 2016 tạo được sự quan tâm lớn của đội ngũ những người làm báo và các tầng lớp nhân dân.