quyền lợi cho lao động

Đảm bảo quyền lợi cho lao động người nước ngoài đóng BHXH

Theo ước tính của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện nay cả nước có khoảng trên 80.000 người lao động (NLĐ) nước ngoài làm việc tại Việt Nam, trong đó đa số được cấp giấy phép lao động (chiếm trên 90% tổng số lao động nước ngoài thuộc diện cấp giấy phép lao động).