quyền lời

Có hay không việc ngư dân vùng biển Đồ Sơn bị “làm luật”(?)

Phải trích lại phần trăm trong tổng số sản lượng đánh bắt được, nhiều ngư dân đã bức xúc cho rằng mình bị cưỡng bức công sức lao động, trong khi những người đứng ra thu tiền cho rằng đó là khu vực của mình đã “khoanh vùng” nuôi trồng thủy sản…