quý iv

GDP Việt Nam năm 2020 tăng 2,91%

Chiều 27/12 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê  họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế- xã hội quý IV và năm 2020.