quy hoạch sông Hồng

Tận dụng hiệu quả quỹ đất ven sông đưa Hà Nội thành "Seoul thứ hai"

Ngày 23/6, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trung ương vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự có hơn 40 đại biểu lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, các viện nghiên cứu Trung ương.