quật ngã khống chế

Kịp thời khống chế người đàn ông mang ma túy bỏ chạy

Có tật giật mình, Lê Anh Tuấn quay xe bỏ chạy khi phát hiện thấy chốt 141 nhưng nhanh chóng bị cảnh sát khống chế, quật ngã tại chỗ và phát hiện ma túy trong người.