quảng cáo trực tuyến

Khó ngăn chặn quảng cáo vi phạm trên Facebook, Google

Cùng với sự bùng nổ của mạng xã hội, Facebook và Google đang tiếp tục thống lĩnh thị trường quảng cáo trực tuyến toàn cầu khi chiếm tới 61% thị phần, trong đó, riêng Google chiếm 44%.