quảng cáo súng

Facebook cấm hiển thị quảng cáo súng với trẻ vị thành niên

Thông tin từ Facebook cho biết, công ty này sẽ ngăn chặn trẻ em trong độ tuổi vị thành niên tiếp xúc với những quảng cáo súng và các phụ kiện liên quan đến súng trên mạng xã hội của họ.