quảng bá ẩm thực

Đặc sắc tuần lễ ẩm thực Italia tại Việt Nam

Tuần lễ ẩm thực Italia sẽ được tổ chức trên toàn thế giới từ 23/11 đến 29/12. Tại Việt Nam, Tuần lễ ẩm thực Italia kéo dài từ ngày 12/11 đến 13/12 với chương trình đầy ắp các sự đặc sắc.