quân phục mới

Quân phục mới của Nga vận dụng ý tưởng đồ chơi Lego

Các nhà phát triển vũ khí Nga đã vận dụng khái niệm đồ chơi lắp ghép Lego để tạo ra một bộ quân phục hiện đại cho binh sĩ trong tương lai.

Những điểm mới trong trang phục xuân hè CAND2

Bộ Công an chỉ đạo thống nhất trong toàn lực lượng triển khai trang phục xuân hè mới vào ngày 6-6-2016 theo ngày Nghị định 29/2016/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực.