quản lý TPCN

Thị trường thực phẩm chức năng: Nhộn nhạo, "một tấc đến trời"!1

Thực phẩm chức năng (TPCN) đang bị thả nổi với nhiều hàng giả, hàng kém chất lượng, quảng cáo thái quá về tính năng sản phẩm trong khi các văn bản qui phạm phát luật chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.