quản lí

“Chỉ học mấy tháng rồi cho ra đăng kiểm tàu thì không ổn!"

Ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Chủ tịch Hội ATGT Việt Nam cho rằng, cần sớm tổng kiểm tra phương tiện thuỷ vì số liệu từ năm 2007 đến nay đã quá lạc hậu, không đánh giá được đúng thực trạng.

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường quản lí nguồn phóng xạ

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị về việc quản lí nguồn phóng xạ. Theo đó, Bộ Khoa học - Công nghệ phải rà soát, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ.