quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ

Chủ tịch nước Lê Đức Anh - nhà lãnh đạo quyết đoán, có tầm nhìn xa

Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã nói với cả John Kerry và John Mccain là sẵn sàng để Hoa Kỳ thấy sự minh bạch, nhân đạo của Việt Nam trong tìm kiếm binh lính mất tích, cho phép phía Hoa Kỳ đến thăm những địa điểm khác nhau để thấy sự minh bạch và nhân đạo của Việt Nam.