quan hệ Việt Nam – EU

Thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Bộ Công an Việt Nam - EU

Tiếp tục được tăng cường hơn nữa, góp phần đảm bảo, duy trì trật tự an toàn xã hội, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước” là nội dung buổi làm giữa Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam với Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU).

Khởi động chương trình kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt Nam – EU

Ngày 29/1, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) đã khởi động chương trình kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt Nam - EU.