quận Đồ Sơn

Sự cố trong Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn và tâm tư người trong cuộc

Trong những ngày này ở vùng đất đầu sóng ngọn gió Đồ Sơn không khí như đang trùng xuống bởi sự cố đáng tiếc vừa xảy ra. Với niềm đam mê huấn luyện trâu chọi, luôn khát khao giành chiến thắng trong mỗi mùa lễ hội, đến khi tai nạn đáng tiếc xảy ra người dân địa phương ai nấy đều tỏ lòng tiếc thương ông Đinh Xuân Hướng.