quán bia

Hỗn chiến quán bia, nam thanh niên bị đâm

Chỉ vì mâu thuẫn giá bán bia, đối tượng rủ đồng bọn đến thanh toán chủ quán và nhân viên...

Gây án vì bị xử ép tại quán bia1

Tiến đâm Phúc chết vì trước đó Tiến bị Phúc đấm liên tiếp vào mặt tại một quán bia. Phúc còn ép Tiến phải uống bốn cốc bia cùng với máu đang chảy ra từ miệng để “tạ lỗi”.