quận 5

Đề nghị giải quyết dứt điểm đơn của ông Chu Quang Hưng

Báo CAND nhận được đơn của ông Chu Quang Hưng, thường trú tại số 31 Kim Biên, phường 13, quận 5, TP Hồ Chí Minh.