pin các loại

Sẽ thu hồi sản phẩm điện tử thải loại bắt đầu từ 1/7/2016

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ, gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người, bắt đầu từ ngày 1/7/2016, sẽ thu hồi và xử lý một số sản phẩm thải bỏ gồm ắc quy và pin các loại; một số thiết bị điện, điện tử; dầu nhớt, săm, lốp các loại.