phương tiện vận tải công cộng

Một mình metro không thể giải quyết vấn nạn kẹt xe (Kỳ 3)

Metro chỉ có thể phát huy tính ưu việt khi có mạng lưới xe buýt công cộng phủ khắp thành phố. Còn nếu không, metro có ưu việt đến bao nhiêu đi chăng nữa, người dân cũng vẫn không thích và không thể sử dụng metro để đi lại hằng ngày.