phương tiện thuỷ

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại cơ sở đào tạo người lái phương tiện thuỷ

Tính đến đầu năm 2019, toàn quốc có khoảng 32 cơ sở đào tạo cấp chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa đang hoạt động.